HGIS Lublin to serwis zawierający informacje o historii miasta i regionu, który umożliwia wyszukiwanie informacji na temat osób, wydarzeń, miejsc i źródeł. Informacje te prezentowane są na interaktywnych mapach, wykorzystujących historyczne źródła kartograficzne. Serwis dedykujemy naszemu zmarłemu koledze Tadeuszowi Przystojeckiemu.

HGIS Lublin to serwis zawierający informacje o historii miasta i regionu, który umożliwia wyszukiwanie informacji na temat osób, wydarzeń, miejsc i źródeł. Informacje te prezentowane są na interaktywnych mapach, wykorzystujących historyczne źródła kartograficzne. Serwis dedykujemy naszemu zmarłemu koledze Tadeuszowi Przystojeckiemu.

Teatr NN
×Strona tego Wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sprawa między Szomowskim a Doktorowiczem i Jeleniem

Ur. [urodzony - red.] Jan Szomowski kwituje seniora [urzędnika gminy odpowiedzialnego za nią przed władzą państwową lub dominialną - red.] gminy lubelskiej Mojżesza Doktorowicza i jego syna Jelenia z dostarczonych wodą pod Dęblin, na mocy zawartego kontraktu, 1600 beczek soli ruskiej.