Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sprawa między Siemakowskimi a Rachmielem

Szl. [szlachetny - red.] Wojciech Siemakowsłd z żoną Anną kwitują Żyda lubelskiego Arona Rachmiela ze wszystkich pretensji związanych z pobiciem i innymi wiolencjami [aktami przemocy - red.], do jakich doszło na tle rozliczeń za wzięte przez Arona zboże przeznaczone na produkcję gorzałki i jej sprzedaż w Lublinie, a także uwalnia go od skutków ferowanego w tej sprawie dekretu urzędu grodzkiego lubelskiego.