HGIS Lublin to serwis zawierający informacje o historii miasta i regionu, który umożliwia wyszukiwanie informacji na temat osób, wydarzeń, miejsc i źródeł. Informacje te prezentowane są na interaktywnych mapach, wykorzystujących historyczne źródła kartograficzne. Serwis dedykujemy naszemu zmarłemu koledze Tadeuszowi Przystojeckiemu.

HGIS Lublin to serwis zawierający informacje o historii miasta i regionu, który umożliwia wyszukiwanie informacji na temat osób, wydarzeń, miejsc i źródeł. Informacje te prezentowane są na interaktywnych mapach, wykorzystujących historyczne źródła kartograficzne. Serwis dedykujemy naszemu zmarłemu koledze Tadeuszowi Przystojeckiemu.

Teatr NN
×Strona tego Wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sprawa między Przebendowskim a Fiszlem

Senior [urzędnik gminy odpowiedzialny za nią przed władzą państwową lub dominialną - red.] synagogi [gminy - red.] w Biłgoraju Rubin Mendlowicz oblatuje [wpisuje do ksiąg urzędowych - red.] pismo podskarbiego koronnego Jana Przebendowskiego do pisarza żydowskiego Fiszla z 6 XI 1713 r., nawołujące do przestrzegania wobec Żydów biłgorajslcich ich praw i przywilejów, a także postanowień starszych żydowskich podjętych podczas sejmu warszawskiego w 1696 r. i nieobciążania ich nadmiernymi świadczeniami i asygnacjami [pisemnymi nakazami wypłacania okazicielowi pieniędzy - red.].