Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sprawa między Krzemińskim i Abrahamowiczem a Mojżeszem

Walenty Krzemiński i Stanisław Abrahamowicz, mieszczanie zamojscy, kwi­tują Żyda Mojżesza, poborcę cła na komorze sandomierskiej, sługę podkomorzego przemyskiego Wojciecha Boboli, ze wszystkich pretensji wynikających z powodu niesłusznie pobranego od nich cła od 110 wołów w wysokości 20 złp 15 gr i uwal­niają go od skutków nałożonego na Mojżesza w tej sprawie w Trybunale Koronnym Lubelskim dekretu banicji.