Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sprawa między Iżyckim a Moszkową

Ur. [urodzony - red.] Jan Iżycki, miecznik i poborca lubelski, kwituje Żydówkę kazimierską Frumen Moszkową, matkę Joachima i Froima, z sumy 750 złp - raty przypadającej na 1 VI 1639 r. z tytułu czopowego z miasta Kazimierza za 1638 r. Jednocześnie zeznaje, że Joachim seu [albo - red.] Abraham Moszkowicz z raty 300 złp przypadającej na 1 VI zapłacił tylko 100 złp, Abraham Moszkowicz z raty 275 złp jako reszty z raty przypadającej na 4 I nie zapłacił nic. Kwoty te powinny być płacone na podstawie zawartego między nimi kontraktu dzierżawy podatku zbieranego na podstawie laudum [uchwały - red.] sejmiku lubelskiego z 1638 r.