Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sprawa między Drohojowską a Judą

Jadwiga Drohojowska, wdowa po Janie Tomaszu Drohojowskim, referendarzu koronnym, staroście przemyskim, zapisuje Żydowi bełskiemu Judzie sumę 900 złp, zabezpiecza ją na swoich dobrach i zobowiązuje się ją wypłacić do 25 I 1609 r. Suma ta stanowić miała zadośćuczynienie dekretowi Trybunału Koronnego, w którym na Drohojowską i jej syna Mikołaja Marcina nałożona została kara banicji w związku z pozwem Judy o bezprawne zajęcie pod Radymnem - pod pretekstem niezapła­conego cła - 40 wołów ze stada 70 wołów pędzonego przez Żyda na jarmark do Jarosławia.