Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sprawa między Daniłowiczem a Tyrawskim

Juda Lewonowicz, Żyd z Łucka, oblatuje [wpisuje do ksiąg urzędowych - red.] uniwersał podskarbiego koronnego Jana Mikołaja Daniłowicza z 3 IV 1631 r. oznajmiający, iż podatek zwany furmanką, a także przekupstwa, prasołkę, podatek od miodów przaśnych, od ryb „puścił do wybierania'' Hermolausowi Tyrawskiemu, administratorowi czwartego grosza podolskiego. 11 IV ten sam uniwersał oblatował także Irsz, starszy [urzędnik gminy odpowiedzialny za nią przed władzą państwową lub dominialną - red.] żydowskiej gminy lubelskiej.