Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sprawa między burmistrzem i rajcami Kazimierza a seniorami kazimierskiej gminy żydowskiej

Żyd kazimierski Moszko oblatuje [wpisuje do ksiąg urzędowych - red.] akt wyjęty z ksiąg wójtowskich kazimier­skich z 30 VI 1562 r., kiedy to przed urzędem wójtowskim stawił się burmistrz Kazi­mierza z rajcami oraz starsi [urzędnicy gminy odpowiedzialni za nią przed władzą panstwową lub dominialną - red.] gminy żydowskiej. Obydwie strony przyznały wówczas, że przywileje królewskie zezwalały na produkcję i sprzedaż trunków jedynie chrze­ścijanom i dopiero porozumienie zawarte przez Żydów z miastem dopuszczało do propinacji [produkcji i sprzedaży trunków - red.] Żydów. Ugodę tę strony potwierdzały, przy czym Żydzi zobowiązywali się wpłacać do kasy miejskiej po 2 gr od każdej bani gorzałczanej, zarówno z bro­warów własnych, jak dzierżawionych przez nich starościńskich bądź kościelnych.