Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sprawa Mężyńskiego przeciwko Radzimińskiemu i innym

Ur. [urodzony - red.] Wawrzyniec Wieczorkowski manifestuje i protestuje w imieniu chorążego żytomierskiego Aleksandra Mężyńskiego, dziedzica w Suchodołach, przeciwko staroście żeleźnickiemu Adamowi Radzimińskiemu, posesorowi m. Biskupic, oraz Żydom: Irszkowi Abramowiczowi, do niedawna dzierżawcy browaru w Suchodołach, i Hajbusowi Zus­manowiczowi, teraźniejszemu dzierżawcy browaru i propinatorowi [producentowi i sprzedawcy-  red.] wódki, że Żydzi nie tylko nie wywiązują się z kontraktu i nie płacą w terminie rat dzierżawnych, ale aktualny arendarz wbrew barierom stawianym przez Radzimińskiego wywozi produkowane w Suchodołach trunki do Biskupic i tam nimi handluje, narażając Mężyńskiego na straty i protestacje ze strony posesora Biskupic.