Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sprawa Mendla i Orzechowskiego przeciwko Czernemu (5 maja 1623 r.)

Relacja o złożeniu pozwu do Trybunału Koronnego Lubelskiego dla Andrze­ja Czernego, dziedzica w Snopkowie. Żyd bełżycki Mendel, w asystencji swojego pana Pawła Orzechowskiego, pozywa w sprawie niewywiązania się przez Czerne­go z zapłacenia przysądzonej Żydowi poprzednim dekretem trybunalskim sumy 100 grzywien, w związku z bezprawnie pobranym cłem od przewożonego przez Snopków chmielu.