Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sprawa Męcińskiego przeciwko Doktorowiczowi (5 maja 1631 r.)

Urząd grodzki lubelski nakazuje Żydowi lubelskiemu Irszowi Doktorowieżo­wa, poborcy cła, złożenie w synagodze odpowiedniej przysięgi w sprawie z pozwu ur. [urodzonego - red.] Jana Męcińskiego dotyczącej nałożonego cła w wysokości 3 złp od beczki na sprowadzone z Węgier wino, zdeponowane w kamienicy mieszczanina Macieja Cyranowskiego oraz wyznacza kolejny termin rozprawy.