Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sprawa mandatu królewskiego z 27 października 1602 r. o arendowaniu dochodów lubomelskich

Samuel Aronowicz, Żyd z Lubomla, oblatuje [wpisuje do ksiąg urzędowych - red.] mandat Zygmunta III Wazy z 27 X 1602 r., w którym król akceptuje wypuszczenie Aronowiczowi w arendę przez starostę lubomlskiego Stanisława Krasickiego, ochmistrza królowej, kasztelana przemyskiego, dochodów od propinacji [produkcji i wyszynku - red.] gorzałki i innych prowentów [dochodów - red.] z miasteczka Lubomla i nakazuje władzom miasta, aby Żyda zostawili przy tej arendzie, „jako się do tego czasu zachowało". Tegoż dnia władze Lubomla zaakceptowały arendę Aronowicza, który przejął ją po zmarłym Moszku Lewkowiczu, zastrzegając sobie jednak wnoszenie przez arendarza do kasy miejskiej odpowiednich opłat.