Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sprawa mandatu królewskiego z 19 marca 1593 r. o prawie Żydów lubelskich do produkcji i sprzedaży alkoholu

Jakub Noskowski i Szymon Arcarius, mieszkańcy lubelskiego Podzamcza, ob­latują [wpisują do ksiąg urzędowych - red.] mandat Zygmunta III Wazy z 19 III 1593 r. skierowany do starosty lubelskie­go Jana Firleja, podskarbiego koronnego, w którym król przypomina, że na mocy wcześniejszych przywilejów prawosławni (poddani popa ruskiego) mieszkańcy Pod­zamcza i Żydzi posiadają pełne prawo do warzenia w swych domach wina, palenia gorzałki i propinacji [sprzedaży - red.] tych trunków na targach.