Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sprawa lubelskiej gminy żydowskiej przeciwko wójtowi i ławnikom podzameckim

Boruch Mendlowicz, syndyk [reprezentant interesów gminy w sprawach publicznych - red.] Żydów lubelskich, w imieniu całej gminy żydowskiej protestuje przeciwko wójtowi i ławnikom Podzamcza lubelskiego, że ich protestaqja przeciwko Żydom o łamanie zawartych umów jest niesłuszna i nie odpowiada prawdzie. Żydzi zachowują i chcą dochowywać podpisanych paktów, nie chcą się natomiast zgodzić na narzucanie im dodatkowych świadczeń, które są niezgodne z posiadanymi przez nich prawami i przywilejami.