Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sprawa Kuryłowicza przeciwko Kusielowiczowi i innym

Walenty Kuryłowicz, burmistrz Parczewa, protestuje przeciwko Żydom parczewskim: Moszkowi Kusielowiczowi, Izraelowi Lenkowi, Haskielowi Szklarzowi, Charonowi i Wigdorowi, że ci wbrew świeżo zawartej z miastem ugodzie, akceptującej - pod karą 120 grzywien - zakaz warzenia i sprzedaży przez Żydów piwa, miodów, gorzałki i innych napojów, nadal prowadzą działalność propinacyjną, a zasłaniają się ugodą, by nie płacić czopowego.