Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sprawa Kurowskiego alias Kurowera i Irszowicza przeciwko Kiełczewskiemu i innym

Relacja o złożeniu pozwu z 16 V 1647 r. do trybunału koronnego lubelskiego dla Remigiana Kiełczewskiego, podsędka ziemskiego i podstarościego lubelskiego, Łukasza Wysockiego, pisarza grodzkiego lubelskiego oraz Jana Iżyckiego, miecznika lubelskiego, poborcy czopowego w województwie lubelskim. Żydzi Moszko Kurowski alias Kurower oraz Moszko Irszowicz, syn Irsza Doktorowicza pozywają w sprawie kasaty dekretu wieczystej banicji wydanego na nich w grodzie lubelskim z oskarżenia o zaległy podatek, uzasadniając to tym, że podatek ten za lata 1638-1639 płacił zmarły Żyd Icko Jakubowicz, który mieszkał i produkował trunki w kamienicy zajmowanej teraz przez pozywających.