Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sprawa królewskiego listu żelaznego dla Kusielowicza i Jakubowicza

Woźny sądowy Jan Dobiecki oblatuje [wpisuje do ksiąg urzędowych - red.] w imieniu Żydów Moszka Kusielowicza i Lewka Jakubowicza, arendarzy cła w Parczewie, wydany im 30 XII 1647 r. przez Władysława IV list żelazny, w którym król uwalnia ich na 6 miesięcy od dekretu banicji wydanego w sądzie grodzkim krasnostawskim z oskarżenia szl. [szlachetnego - red.] Andrzeja Żdanowskiego o kradzież na drodze 60 złp i żupanu o wartości 40 złp. List żelazny ma umożliwić Żydom wyjaśnienie sprawy przed sądem.