Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sprawa Keuchena przeciwko Skrzyńskiemu i Majerowi - 17 kwietnia 1698 r.

Oblata [wpisanie do ksiąg urzędowych - red.] aktu egzekucji dwu dekretów urzędu grodzkiego lubelskiego z 10 III 1698 r. w sprawie między kupcem lubelskim Amolfem Bernardem Keuchenem a Żydem Majerem, arendarzem w Czemiernikach, dotyczącej wynagrodzenia Keuchenowi szkód wyrządzonych na drodze poprzez kradzież i zniszczenie różnych rzeczy na ogólną sumę 600 złp, przeprowadzonej w Czemiernikach, w domu Majera arendarza, 16 IV 1698 r. Do ogłoszenia na Majera kary wieczystej banicji [utraty praw publicznych - red.] nie doszło, bowiem zona arendarza oświadczyła, że Majer na dwa tygodnie przed incydentem wyjechał do Żółkwi w sprawach królowej [Marii Sobieskiej] i nie było go w tym czasie w domu, a znalezione u Żyda rzeczy pochodzące z kradzieży zostały mu podrzucone przez administratora dóbr czemiemickich ur. [urodzonego - red.] [Zygmunta] Skrzyńskiego. W związku z tym sprawa została odesłana ponownie do grodu.