HGIS Lublin to serwis zawierający informacje o historii miasta i regionu, który umożliwia wyszukiwanie informacji na temat osób, wydarzeń, miejsc i źródeł. Informacje te prezentowane są na interaktywnych mapach, wykorzystujących historyczne źródła kartograficzne. Serwis dedykujemy naszemu zmarłemu koledze Tadeuszowi Przystojeckiemu.

HGIS Lublin to serwis zawierający informacje o historii miasta i regionu, który umożliwia wyszukiwanie informacji na temat osób, wydarzeń, miejsc i źródeł. Informacje te prezentowane są na interaktywnych mapach, wykorzystujących historyczne źródła kartograficzne. Serwis dedykujemy naszemu zmarłemu koledze Tadeuszowi Przystojeckiemu.

Teatr NN
×Strona tego Wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sprawa juramentów seniorów gmin żydowskich w sprawie szosu

Marek Zwiartowski, poborca szosu w województwie lubelskim, oblatuje [wpisuje do ksiąg urzędowych - red.] juramenty [przysięgi - red.] Żydów z różnych miast, składane w obecności burmistrzów bądź innych reprezentantów władz miejskich. Jakub Freida, senior [urzędnik gminy odpowiedzialny za nią przed władzą państwową lub dominialną - red.] gminy lubelskiej, zaprzysiągł i oddał szos od domów żydowskich: od 30 „przedniejszych" po gr 6, od 62 „podlej­szych" po gr 4, od 48 „ubogich" po gr 3, w sumie według uniwersału poborowego, po przeliczeniach, zapłacił 125 złp. Josko, starszy gminy parczewskiej, zaprzysiągł i oddał szos od 30 domów żydowskich po gr 2, w sumie 12 złp; Lejzor Markowicz, senior bełżycki, oddał szos od 7 domów żydowskich po gr 6, w sumie złp 8 gr 12; starszy z Lewartowa [imię niepodane] oddał szos od 5 domów żydowskich po gr 4, w sumie 24 gr; Majer Ickowicz, starszy z Łęcznej, oddał szos od 15 domów „przedniejszych" po gr 3, od 15 domów „podlejszych" po gr 2, w sumie 6 złp; Jakub Szklarz, starszy gminy opolskiej, oddał szos od 12 domów żydowskich, w sumie 14 złp 12 gr; Marek, starszy kazimierski, oddał szos od 11 domów żydowskich, w sumie 13 złp 6 gr; Abram, starszy gminy kraśnickiej, oddał szos od 19 domów żydowskich, w sumie 15 złp 6 gr; Josko, starszy gminy biłgorajskiej, oddał szos od 15 domów żydowskich, w sumie 12 złp.