Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sprawa Józefa i Abrahama przeciwko Greczynowi

Izrael, szkolnik gminy lubelskiej, w imieniu Żydów Józefa i Abrahama, fak­torów [pełnomocników do spraw finansowo-majatkowych - red.] podskarbiego nadwornego koronnego Jana Mikołaja Daniłowicza, admini­stratora ceł ruskich, protestują przeciwko Piotrowi Greczynowi, cudzoziemcowi, że ten wtargnął do komory celnej lubelskiej mieszczącej się w kamienicy Adama Za­leskiego przy ul. Grodzkiej, obydwu faktorów zelżył i porozrzucał leżące na stole pieniądze, które wybierali tytułem cła.