Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sprawa Jakubowicza przeciwko Kiełczewskiemu i Simiemu - 5 maja 1645 r.

Relacja o złożeniu pozwu z 28 IV 645 r. do trybunału koronnego lubelskiego dla Remigiana Kiełczewskiego, skarbnika i podstarościego lubelskiego oraz dla Jana Simiego, kupca lubdskiego. Żyd lubelski Icko Jakubowicz pozywa w sprawie kasaty dekretu banicji wydanego w grodzie lubelskim z pozwu Simiego w sprawie dotyczącej niespłaconego długu, ponieważ nie zostały dotrzymane wszystkie przewidziane prawem procedury, w tym wysłuchanie juramentów [przysiąg - red.].