Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sprawa Jakubowicza przeciwko Kiełczewskiemu i Simiemu - 3 grudnia 1644 r.

Relacja o złożeniu pozwu z 4 X 1644 r. do trybunału koronnego lubelskiego dla Remigiana Kiełczewskiego, skarbnika i podstarościego lubelskiego, oraz Jana Simiego, kupca lubelskiego. Żyd lubelski Icek Jakubowicz pozywa w sprawie kasaty wydanego w sądzie zadwornym dekretu banicji uzyskanego przez Simiego w związku z nierozliczeniem przez Żyda sumy zastawnej 2500 złp, zarzucając, że Simi nie dochował właściwego forum sądowego.