Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sprawa Jakubowicza przeciwko Garnczarczykowi

Relacja o złożeniu pozwu z 7 VIII 1646 r. do trybunału koronnego lubelskiego dla instygatora [oskarżyciela, prokuratora - red.] trybunalskiego oraz chłopa Hrehorego Garnczarczyka, poddanego wojskiego włodzimierskiego Filona Jałowickiego. Wigdor Jakubowicz, Żyd z Ratna, administrator z mandatu starosty ratneńskiego karczmy w należącej do starostwa wsi Wielemecz, pozywa w sprawie kasaty dekretu banicji, jaki zapadł w trybunale w związku z oskarżeniem go o bezprawne wybieranie różnych świadczeń w naturze i pieniądzach z dzierżawionej od 1642 r. wsi Michnowice w powiecie chełmskim.