Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sprawa Iżyckiego przeciwko Szymonowiczowi

Dekret urzędu grodzkiego lubelskiego w sprawie z pozwu Jana Iżyckiego, miecznika i poborcy województwa lubelskiego, przeciwko Żydowi lubelskiemu Szmerli Szymonowiczowi, dotyczącej nierozliczenia się przez Żyda z podatku czopowego z Lublina oraz z tzw. furmanki za ostatnie 3 lata. W sumie Iżycki wyliczał zaległości na 27600 złp. Urząd po przeprowadzonym śledztwie nakazał ogłoszenie na Szymonowicza kary wieczystej banicji i natychmiastową konfiskatę jego dóbr.