Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sprawa Iżyckiego przeciwko Mydlarzowi i Kantorowi

Dekret urzędu grodzkiego lubelskiego w sprawie z pozwu tegoż Jana Iżyckiego przeciwko Żydom kazimierskim Abramowi Mydlarzowi i Jakubowi Kantorowi, dotyczącej niezapłaconej raty od wydzierżawionego im czopowego z Kazimierza za rok 1642, wynoszącego 2550 złp. Śledztwo magistratu kazimierskiego wykazało, że Żydzi nie zapłacili 950 złp. Ponieważ nie zapłacili oni zasądzonej kary 14 grzywien, urząd nakazał ogłoszenie na nich kary wieczystej banicji, co woźny tegoż dnia w grodzie lubelskim uczynił.