Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sprawa Iżyckiego przeciwko Jeleniowiczowi

Dekret urzędu grodzkiego lubelskiego w sprawie z pozwu tegoż Jana Iżyckiego przeciwko Żydowi lubelskiemu Józefowi Jeleniewiczowi dotyczącej niezapłacenia przez niego raty 250 złp jako części sumy 400 złp z tytułu wydzierżawionego mu podatku zwanego furmanką za rok 1641. Wobec niezapłacenia przez Żyda zasądzonej już wcześniej kary 14 grzywien, urząd nakazał opublikowanie na niego kary banicji, co woźny tegoż dnia w grodzie lubelskim uczynił.