Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sprawa Iżyckiego przeciwko Jakubowiczom i innym

Dekret urzędu grodzkiego lubelskiego w sprawie z pozwu Jana Iżyckiego, miecznika i poborcy województwa lubelskiego, przeciwko Żydom Moszkowi i Jakubowi Jakubowiczom, synom zmarłego Icka Jakubowicza, a także przeciwko mieszkającym w należącej do zmarłego kamienicy Żydom: Moszkowi Kurowskiemu, zwanemu Kurowerem i Moszkowi Irszowiczowi, synowi Irsza Doktorowicza. Zmarły Jakubowicz w latach 1638-1639 dzierżawił prowenty [dochody - red.] starostwa lubelskiego od starosty Zbigniewa Firleja i nie rozliczył się z wybranego wówczas czopowego w wysokości 1400 złp, w związku z czym nałożona została na niego kara banicji. Iżycki domaga się spłacenia zaległego długu przez jego sukcesorów. Urząd, pod groźbą nałożenia kary banicji, nakazał pozwanym uregulowanie zaległości w ciągu 3 tygodni.