Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sprawa Iżyckiego przeciwko Dawidowiczowi

Dekret urzędu grodzkiego lubelskiego w sprawie z pozwu Jana Iżyckiego, miecznika i poborcy województwa lubelskiego, przeciwko Żydowi kazimierskiemu Jeleniowi Dawidowiczowi, dotyczącej niezapłacenia przez Żyda ostatniej raty za rok 1640 z tytułu dzierżawionego przez niego czopowego z miasta Kazimierza, oszacowanego na 600 złp. Urząd uznał - kierując się rezultatami śledztwa przeprowadzonego przez magistrat kazimierski - że Dawidowicz nie zapłacił 100 złp i skazał go na zapłacenie, pod groźbą kary banicji, 14 grzywien kary.