Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sprawa Iżyckiego przeciwko Dawidowiczowi - 18 lutego 1647 r.

Dekret urzędu grodzkiego lubelskiego, skazujący z pozwu Jana Iżyckiego, miecznika i poborcy podatkowego województwa lubelskiego, na karę wieczystej banicji Żyda kazimierskiego Jelenia Dawidowicza, który od 1 V 1643 do 1 V 1646 r. dzierżawił podatek czopowego z miasta Kazimierza od Janusza Radziwiłła, podkomorzego litewskiego, starosty kazimierskiego, oraz Stanisława Chodakowskiego, dzierżawcy starostwa. Choć Doktorowicz wybrał tego podatku przeszło 3 tys., do skarbu wpłacił tylko 1 tys. złp. Przeprowadzone śledztwo wykazało, że Żyd zalegał ze spłatą 2150 złp. Tegoż dnia woźny ogłosił zasądzoną karę publicznie w grodzie.