Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sprawa Iżyckiego przeciwko Abramowi i Lewkowi

Dekret urzędu grodzkiego lubelskiego o nałożeniu z pozwu Jana Iżyckiego, miecznika i poborcy podatkowego lubelskiego, kary wieczystej banicji na Żyda biskupickiego Abrama, w związku z nierozliczeniem się przez niego z czopowego, wybieranego w latach 1643-1644 od mieszkańców Biskupic. Tegoż dnia dekret został publicznie ogłoszony w grodzie. Taka sama kara nałożona została na Żyda biskupickiego Lewka, sukkolektora [pomocnika poborcy podatków - red.] czopowego w Biskupicach w latach 1644-1645.