Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sprawa Iwowskiego i Poleja przeciwko lubelskiej gminie żydowskiej

Wojciech Iwowski, wójt lubelskiego Podzamcza, oraz ławnik Szymon Polej protestują przeciwko seniorom [urzędnikom gminy odpowiedzialnym za nią przed władzą państwową lub dominialną - red.] i całej żydowskiej gminie lubelskiej, że Żydzi pomi­mo upływu terminu arendy, którą mieli na mocy kontraktu z przedmieszczanami podzameckimi na palenie i szynkowanie gorzałki, nadal prowadzą ten proceder, co dzieje się ze szkodą przedmieszczan podzameckich.