Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sprawa Iwaszkowicza i ławników podzameckich przeciwko seniorom żydowskim podzameckim

Wójt Podzamcza lubelskiego Aleksy Iwaszkowicz oraz ławnicy: Tomasz Cieślikowicz, Andrzej Borkowski, Jan Komorowicz, Maciej Ogorzałka, Tomasz Przerwański i Maciej Skrzydło, w imieniu całej „Rzeczypospolitej Podzameckiej Lubelskiej" protestują przeciwko starszym [urzędnikom gminy odpowiedzialnym za nią przed władzą państwową lub dominialną - red.] żydowskim podzameckim, że ci nie dotrzymują zawartych w 1629 r. na pięć lat paktów dotyczących produkcji i sprzedaży piwa, miodów i gorzałki. Straty gminy podzameckiej z tego tytułu szacowali na 40 tys. złp.