HGIS Lublin to serwis zawierający informacje o historii miasta i regionu, który umożliwia wyszukiwanie informacji na temat osób, wydarzeń, miejsc i źródeł. Informacje te prezentowane są na interaktywnych mapach, wykorzystujących historyczne źródła kartograficzne. Serwis dedykujemy naszemu zmarłemu koledze Tadeuszowi Przystojeckiemu.

HGIS Lublin to serwis zawierający informacje o historii miasta i regionu, który umożliwia wyszukiwanie informacji na temat osób, wydarzeń, miejsc i źródeł. Informacje te prezentowane są na interaktywnych mapach, wykorzystujących historyczne źródła kartograficzne. Serwis dedykujemy naszemu zmarłemu koledze Tadeuszowi Przystojeckiemu.

Teatr NN
×Strona tego Wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sprawa Hirszkowicza i Hajzykowicza przeciwko Stoińskiej i Koźmińskiemu

Relacja o złożeniu pozwu [pozew złożony 25 VI we dworze we wsi Koźminie] z 7 I 1686 r. do urzędu grodzkiego lubelskiego dla Krystyny Stoińskiej, wdowy 1° voto po Stanisławie Koźmińskim, mieczniku lubelskim, 2° voto po Samuelu Mikułowskim, podstarościm i sędzim grodzkim radomskim, a także dla Wacława Karola Koźmińskiego, jej syna z pierwszego małżeństwa. Żydzi Zyskint Hirszkowicz i Anzelm Hajzykowicz, arendarze dwu browarów w Dęblinie, należącym do Adama Kotowskiego, stolnika wyszogrodzkiego, administratora żup bocheńskich i wielickich, pozywają w sprawie napadu na nich przez chłopów poddanych Stoińskiej i Koźmińskiego na drodze publicznej w pobliżu wsi Koźmin, dotkliwego pobicia i zabrania 47 talarów oraz 2 zł węgierskich.