HGIS Lublin to serwis zawierający informacje o historii miasta i regionu, który umożliwia wyszukiwanie informacji na temat osób, wydarzeń, miejsc i źródeł. Informacje te prezentowane są na interaktywnych mapach, wykorzystujących historyczne źródła kartograficzne. Serwis dedykujemy naszemu zmarłemu koledze Tadeuszowi Przystojeckiemu.

HGIS Lublin to serwis zawierający informacje o historii miasta i regionu, który umożliwia wyszukiwanie informacji na temat osób, wydarzeń, miejsc i źródeł. Informacje te prezentowane są na interaktywnych mapach, wykorzystujących historyczne źródła kartograficzne. Serwis dedykujemy naszemu zmarłemu koledze Tadeuszowi Przystojeckiemu.

Teatr NN
×Strona tego Wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sprawa Hermsonów przeciwko Pociejowi

Oblata [wpisanie do ksiąg urzędowych - red.] aktu egzekucji [wykonania - red.] dekretu trybunału koronnego lubelskiego z 29 X 1721 r. w sprawie między kupcami lubelskimi braćmi Kazimierzem i Fryderykiem Hermsonami a kasztelanem wileńskim Ludwikiem Konstantym Pociejem, dziedzicem Włodawy. Akt przeprowadzono 18 V 1722 r. we Włodawie, w domu Żyda Dawida Nochimowicza.