Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sprawa Greczyna przeciwko Irszowiczowi i Józefowi

Piotr Greczyn, sługa chorążego litewskiego Mikołaja Sapiehy, protestuje przeciwko Abrahamowi Irszowiczowi i Józefowi, Żydom lubelskim, poborcom cła, że napadli na niego, gdy przyszedł zapłacić myto. Nie mogąc się z nimi dogadać, gdyż nie znał polskiego, wezwał tłumacza, którego oni nie chcieli wpuścić, bojąc się zapewne tego, że wcześniej żądali od niego większego cła. Abraham rzucił w niego puszką, do której zbierał pieniądze, uderzył go w twarz, więc protestujący musiał salwować się ucieczką. Załączony akt obdukcji urazów na jego ciele. Załączona relacja świadka poświadczająca słowa Piotra.