HGIS Lublin to serwis zawierający informacje o historii miasta i regionu, który umożliwia wyszukiwanie informacji na temat osób, wydarzeń, miejsc i źródeł. Informacje te prezentowane są na interaktywnych mapach, wykorzystujących historyczne źródła kartograficzne. Serwis dedykujemy naszemu zmarłemu koledze Tadeuszowi Przystojeckiemu.

HGIS Lublin to serwis zawierający informacje o historii miasta i regionu, który umożliwia wyszukiwanie informacji na temat osób, wydarzeń, miejsc i źródeł. Informacje te prezentowane są na interaktywnych mapach, wykorzystujących historyczne źródła kartograficzne. Serwis dedykujemy naszemu zmarłemu koledze Tadeuszowi Przystojeckiemu.

Teatr NN
×Strona tego Wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sprawa Grębińskiego przeciwko Bachmińskiemu

Ur. [urodzony - red.] Jan Grębiński, ekonom należących do wojewodziny mazowieckiej Krasińskiej dóbr Rozwadówka, protestuje przedwko ur. [urodzonemu - red.] Michałowi Bachmińskiemu, administratorowi będących w posesji tejże wojewodziny dóbr włodawskich oraz Żydowi kupcowi włodawskiemu [zostawione miejsce na wpisanie imienia], że Żyd nie tylko odmówił wypłacenia mu sumy dłużnej 300 złp i wywiązania się z podpisanej przez siebie membrany, ale dopuścił się zniewagi i jakichś wiolencji [aktów przemocy - red.] wobec Grębińskiego, gdy przybył on do Włodawy celem odebrania długu.