Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sprawa Głuskiego przeciwko Chaimowiczowej - 27 kwietnia 1689 r.

Żyd Chaim Moszkowicz, plenipotent [pełnomocnik - red.] arendatorki w Opolu Sendli Chaimowiczowej, manifestuje, że Chaimowiczowa gotowa była zadośćuczynić dekretowi urzędu grodzkiego w jej sprawie z Tomaszem Głuskim, podstolim lubelskim, dotyczącej zaległego szelężnego za rok 1681, ale ze względu na obłożną chorobę nie mogła się stawić w terminie. Załączona relacja woźnego, poświadczająca po wizji w Opolu chorobę Sendli.