HGIS Lublin to serwis zawierający informacje o historii miasta i regionu, który umożliwia wyszukiwanie informacji na temat osób, wydarzeń, miejsc i źródeł. Informacje te prezentowane są na interaktywnych mapach, wykorzystujących historyczne źródła kartograficzne. Serwis dedykujemy naszemu zmarłemu koledze Tadeuszowi Przystojeckiemu.

HGIS Lublin to serwis zawierający informacje o historii miasta i regionu, który umożliwia wyszukiwanie informacji na temat osób, wydarzeń, miejsc i źródeł. Informacje te prezentowane są na interaktywnych mapach, wykorzystujących historyczne źródła kartograficzne. Serwis dedykujemy naszemu zmarłemu koledze Tadeuszowi Przystojeckiemu.

Teatr NN
×Strona tego Wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sprawa Głuskiego i Mendlowicza

Żyd Rubin Mendlowicz, arendarz biłgorajski, oblatuje [wpisuje do ksiąg urzędowych - red.] dwa kwity wystawione przez kasztelana gostyńskiego Tomasza Głuskiego, którymi Głuski kwituje go ze spłaty trzech rat dzierżawnych [wysokość dwu nie wymieniona; trzecia wynosiła 2 tys. złp], a także dyspozycję Głuskiego z 2 IV 1708 r., w której każe wypłacić Żydowi Jakubowi Matyszewiczowi 70 złp, co zostanie potrącone z raty dzierżawnej.