Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sprawa Dzierżka przeciwko Józwowiczowi

Urząd grodzki lubelski na wniosek sędziego grodzkiego lubelskiego Prandoty Dzierżka, poborcy województwa lubelskiego, wyznacza władzom miasta Kazimie­rza nad Wisłą termin rozprawy w związku z niewykonaniem przez nie egzekucji [wykonania - red.] dekretu banicji nałożonego przez urząd grodzki lubelski na Żyda kazimierskiego Moszka Józwowicza, który nie wywiązał się z zapłacenia podatku czopowego z mia­sta Kazimierza za lata 1620 i 1621.