Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sprawa Dzierżka przeciwko Jakubowiczowi

Dekret urzędu grodzkiego lubelskiego nakładający z pozwu Prandoty Dzierż­ka, poborcy województwa lubelskiego, karę banicji na Żyda lubelskiego Irszka Jaku­bowicza, arendarza czopowego z miast: Łukowa, Parczewa, Koziego Rynku [Radzy­nia], Bojanowa i Goraja oraz tzw. furmanki z Lublina, w związku z niewywlązaniem się przez niego ze spłaty podatku za rok 1622 w sumie 1079 złp. Załączona relacja woźnego o publikacji dekretu.