Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sprawa Dobruchowskiego przeciwko Fajbusowi i Moszkowej

Stanisław Dobruchowski z lubelskiego Podzamcza protestuje przeciwko Ży­dowi Fajbusowi i wdowie Moszkowej, którzy wbrew dekretowi królewskiemu nadal produkują gorzałkę i wino i sprzedają ją chrześcijanom. Załączona relacja woźne­go, że podczas wizji w domu Fajbusa widział 2 chrześcijan pijących wino, w domu Moszkowej 2 chrześcijan [wymienieni z imienia] pijących gorzałkę.