Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sprawa Dobruchowskiego i innych przeciwko Żydom podzameckim

Mieszczanie Stanisław Dobruchowski i Balcer Rabowski, w imieniu całej spo­łeczności mieszczan z lubelskiego Podzamcza, protestują przeciwko Żydom podzameckim, że ci wbrew ordynacji starosty i dekretom królewskim nadal trudnią się produkcją i sprzedażą trunków. Żyd Fajbus sprzedawał na przykład pędzoną przez siebie gorzałkę kuśnierzowi Andrzejowi Arzanowi, mieszczance Annie Ostrowskiej czy niejakiemu Lossamowi, serwitorowi [słudze - red.] starosty lubelskiego, co potwierdzała rela­cja woźnego z przeprowadzonej wizji.