Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sprawa Długosza i lubelskiej gminy żydowskiej przeciwko lubelskiemu cechowi piwowarów

Dekret sądu starościńskiego lubelskiego w sprawie między Michałem Długoszem, instygatorem [prokuratorem, oskarżycielem - red.] sądu grodzkiego lubelskiego oraz synagogą [gminą - red.] lubelską, reprezentowaną przez Manela Eliaszewicza, a cechmistrzami Janem Krajewskim i Janem Staszewskim, wy­stępującymi w imieniu cechu piwowarów lubelskich, jako pozwanymi. Sąd uznał, że ww. Krajewki i Staszewski nie mieli podstaw prawnych do przeprowadzania po domach żydowskich i szlacheckich dzierżawionych przez Żydów rewizji, których celem było ustalenie produkcji gorzałki i innych trunków oraz skali tego zjawiska. Jako winnych wywołanych przy tej okazji rozruchów i wiolencji [aktów przemocy - red.] sąd skazał Krajewskiego na 5 tygodni wieży, Staszewskiego na 6 tygodni wieży, mieli ponadto zapłacić stronie powodowej i sądowi po 14 grzywien.