Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sprawa Dawidowicza przeciwko Kiełczewskiemu i Iżyckiemu

Relacja o złożeniu dwu pozwów z 5 III 1648 r. do trybunału koronnego lubelskiego dla Remigiana Kiełczewskiego, podsędka i podstarościego lubelskiego, oraz dla Jana Iżyckiego, miecznika i poborcy podatkowego województwa lubelskiego. Jeleń Dawidowicz, Żyd kazimierski, pozywa w sprawie zniesienia wydanego na niego w grodzie lubelskim dekretu wieczystej banicji w związku z oskarżeniem Iżyckiego o niezapłacenie przez Żyda podatku czopowego z Kazimierza za lata 1643-1646.