Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sprawa Czarnockiego przeciwko Zawelowi

Relacja o złożeniu pozwu z 11 IV 1689 r. do sądu asesorskiego w Warszawie dla seniorów [urzędników odpowiedzialnych za gimnę przed władzą państwową - red.] gminy lubelskiej [imiona niewymienione]. Jan Czarnocki, burgrabia [starosta - red.] grodu lubelskiego, administrator prowentów należących do starostwa lubelskiego, pozywa w spra­wie Żyda lubelskiego Zawela, który wbrew wszelkim prawom i przywilejom odmawia partycypowania w opłatach od handlu likworami [trunkami - red.] przynależnych staroście i miastu. W związku z tym pozwem w rezydencji seniorów nałożony został na Zawela areszt.