HGIS Lublin to serwis zawierający informacje o historii miasta i regionu, który umożliwia wyszukiwanie informacji na temat osób, wydarzeń, miejsc i źródeł. Informacje te prezentowane są na interaktywnych mapach, wykorzystujących historyczne źródła kartograficzne. Serwis dedykujemy naszemu zmarłemu koledze Tadeuszowi Przystojeckiemu.

HGIS Lublin to serwis zawierający informacje o historii miasta i regionu, który umożliwia wyszukiwanie informacji na temat osób, wydarzeń, miejsc i źródeł. Informacje te prezentowane są na interaktywnych mapach, wykorzystujących historyczne źródła kartograficzne. Serwis dedykujemy naszemu zmarłemu koledze Tadeuszowi Przystojeckiemu.

Teatr NN
×Strona tego Wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sprawa biłgorajskiego konwentu franciszkanów przeciwko Żydom biłgorajskim

Bernard Gołecki, subdiakon w biłgorajskim konwencie franciszkanów, w imieniu całego konwentu protestuje przeciwko Żydom biłgorajskim: Abrahamowi Kołtunowi jako pryncypałowi oraz Kompie, Dawidowi Latawcowi, Irszowi Owieskowi, Jonaszowi, Mejerowi Nakusiarce, Tyblowi, Chaimowi, Chartowi, Jakubowi i jego synowi Mejerowi, Chajce i jego synowi, Moszkowi Murawcowi, Ickowi, Wulfowi synowi Rojzyna i innym, że ci doprowadzają do różnych wiolencji [aktów przemocy - red.] i ekscesów w mieście podczas dni targowych, utrzymują w swoich domach służbę chrześcijańską, dopuszczają się ekscesów w święta chrześcijańskie i wobec chrześcijan. Ostatnio pobili kijami Kazimierza Kamieńskiego, gwardiana konwentu, który wybierał w mieście u dobroczyńców zakonu jałmużnę i żywność.