Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sprawa Begina przeciwko Mikołajewskiemu i Jakubowi

Jan Begin, kupiec zamojski, przenosi z ksiąg wójtowskich lubelskich do ksiąg grodzkich swoją protestację złożoną przed urzędem wójtowskim 16 XII 1630 r., gdy z powodu zarazy „żadnego grodu otwartego znaleźć nie mógł", przeciwko szl. [szlachetnemu - red.] Stanisławowi Mikołajewskiemu spod Sieradza. Gdy jesienią 1630 r. Begin skierował „w tamte kraje" 590 wołów, Mikołajewski - pomimo posiadanego przez Begina jako mieszkańca Zamościa przywileju zwalniającego od cła - zajął 20 wołów. Protestuje także przeciwko Żydowi Jakubowi, mytnikowi sieradzkiemu, który najpierw kazał gnać woły zwykłym gościńcem i żadnego myta się nie upominał, ale potem za przykładem Mikołajewskiego zażądał od pędzącej woły czeladzi 50 złp myta.