Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sankcje za nie poddanie się kwarantannie - 15 lipca

Wydział Zdrowia działający przy Judenracie, wezwał mieszkańców domów przy ulicach Kowalska 2 i 4, Mostowa 3 oraz Nadstawna 10 do stawienia się na odwszenie w zakładzie kąpielowym przy ul. 1 Maja 14; osoby wezwane nie poddały się w dniu wczorajszym przymusowej kąpieli. W przypadku dalszego unikania kwarantanny, represje miały objąć uchylających się, jak również członków ich rodzin:

[...] Lokatorzy domów: Kowalska 2, 4, Nadstawna 10 i Mostowa 3, którzy w dniu wczorajszym, celem uchylenia się od dezynfekcji, odeszli z mieszkań, mają możność poddać się dziś dobrowolnie odwszeniu w zakładzie przy ul. 1-go Maja 14.

W razie stwierdzenia, że nie wszyscy członkowie rodzin poddali się odwszeniu, przebywające w synagodze osoby, przynależne do tych rodzin zostaną zatrzymane na dalsze 24 godziny.

Nadto nazwiska osób, które uchyliły się od dezynfekcji zostaną podane do wiadomości Dyrekcji Policji celem ukarania.

Zdjęcia

Miejsca

Źródła

Kategorie

Słowa kluczowe

Rodzaj wydarzenia