Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Rozpoczęcie budowy murowanego klasztoru ojców bernardynów w Lublinie

Bernardyni pojawili się w Lublinie już ok. 1460 r. dzięki inicjatywie miejscowych rajców. W 1470 r. przystąpiono do prac nad murowanym gmachem kościoła pw. Nawrócenia św. Pawła Apostoła i klasztoru, które zastąpiły drewniane zabudowania. Zakończono je ok. 1497 r., choć wciąż korzystano jeszcze z budynków drewnianych. Sprowadzenie zakonników było oznaką zamożności lubelskich mieszczan.