HGIS Lublin to serwis zawierający informacje o historii miasta i regionu, który umożliwia wyszukiwanie informacji na temat osób, wydarzeń, miejsc i źródeł. Informacje te prezentowane są na interaktywnych mapach, wykorzystujących historyczne źródła kartograficzne. Serwis dedykujemy naszemu zmarłemu koledze Tadeuszowi Przystojeckiemu.

HGIS Lublin to serwis zawierający informacje o historii miasta i regionu, który umożliwia wyszukiwanie informacji na temat osób, wydarzeń, miejsc i źródeł. Informacje te prezentowane są na interaktywnych mapach, wykorzystujących historyczne źródła kartograficzne. Serwis dedykujemy naszemu zmarłemu koledze Tadeuszowi Przystojeckiemu.

Teatr NN
×Strona tego Wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Rozdysponowanie środków finansowych

Na plenarnym posiedzeniu Judenrat podjął uchwałę, na mocy której z uzyskanych wpływów z pracy zastępczej wykonywanej w obozie pracy w Bełżcu 50% przeznaczane będzie na funkcjonowanie Judenratu, 25% dla Komitetu Bełżeckiego, zaś pozostałe 25% miało być rozdysponowane pomiędzy członków rodzin robotników przebywających w Bełżcu.